O PROXECTO

Información do proxecto

O proxecto “ Walking through the memory with immersive technologies ” céntrase no estudo, conservación, valorización e difusión do patrimonio intanxible e tanxible da nosa localidade a través da Aprendizaxe por Proxectos e o uso da Realidade Aumentada e Virtual. Os alumnos de Primaria crearán unha plataforma de colaboración na que compartirán coa comunidade educativa nacional e internacional os descubrimentos realizados e a súa difusión a través de múltiples formatos que inclúen, contos animados, videoxogos ou exposicións virtuais.
OBXECTIVOS
 • Apoiar contornas de ensino e aprendizaxe innovadoras, incluído o patrimonio cultural inmaterial e material, e ao mesmo tempo o alumnado adquirirá competencias dixitais.

 • Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (Tics) como unha ferramenta que fai que os estudantes melloren a súa observación e a través deles o acceso ao coñecemento.

 • Promover a práctica de contidos relacionados coas áreas do STEAM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría, Arte e Matemáticas). Por exemplo, a creación de paisaxes inmersivos do noso patrimonio podería facerse utilizando a xeometría (formas e corpos poligonales), a arte (perspectiva, deseño, cor e disposición) e a programación (Blockly para dar interactividade e animación ao escenario).
 • Mellorar os resultados dos alumnos con dificultades de aprendizaxe, especialmente no campo dos idiomas, a ciencia, a lectura e a escritura.

PROCESO DE TRABALLO


Temos previsto levar a cabo as seguintes actividades para difundir os resultados do proxecto: 

 • Crear un sitio web 
 • Organizar unha exposición internacional de arte virtual.
 • Crear contidos dixitais (xogos, exposicións, historias animadas,...) deseñados polos alumnos.
 • Organizar unha feira internacional de videoxogos.
 • Participar en talleres dirixidos por estudantes.
 • Informar os medios de comunicación locais sobre as diferentes actividades do proxecto.
  Outras accións planificadas inclúen 
 • Informar o proxecto en congresos, feiras, involucrando aos socios; 
 • Dar difusión do proxecto en RRSS: Facebook, e-Twinning, Twitter.
 • Crear un Erasmus corner na escola, dedicado ao proxecto en constante actualización.

RESULTADOS ESPERADOS
A integración da tecnoloxía baixo o paraugas dunha experiencia inmersiva ou semiinmersiva ten o potencial de transformar a aprendizaxe. O rol do alumnado é activo xa que a súa función é facer, crear, Interactuar o que permitirá unha aprendizaxe profunda, así como mellorar a autonomía e o desenvolvemento doutro tipo de habilidades tales como creatividade, resolución de problemas, comunicación, colaboración, etc.


Apostamos polo uso de materiais de aprendizaxe accesibles: en calquera momento e en calquera lugar. Traballamos con aplicacións e plataformas na nube polo que os materiais de aprendizaxe son portátiles e menos custosos. A educación vólvese máis accesible e móbil.

A aprendizaxe interactiva ten un impacto positivo significativo nos estudantes xa que os mantén ocupados durante toda a sesión e fai que a aprendizaxe sexa divertida e sen esforzo.

Somos conscientes da importancia de pertencer de maneira activa á contorna global na que vivimos, e por iso proporcionar ao noso alumnado e profesorado a oportunidade de entrar en contacto con outras culturas,  coñecelas, poñelas en valor e difundilas é unha das nosas prioridades. 

Aprender de e con outros a través das tecnoloxías inmersivas. 


Comentarios

Entradas populares de este blog

A Lenda do Galo de Barrañán

Genevieve de Galard

O paseo fluvial de Arteixo. Paseo inmersivo con thinglink