SOCIOS

Nesta imaxe interactiva podes acceder á información dos nosos socios neste proxecto. a imaxe está realizada con Thinglink, unha das aplicacións que usaremos para crear contidos de Realidad virtual para o proxecto.
 

Entradas populares de este blog

Our favourite place

Get to know us!

Iniciamos o proxecto "Walking through the memory with immersive technologies"